Předklauzurní příprava je projektem Common Law Society, který se poprvé uskutečnil v roce 2018. Díky tomuto konceptu mají studenti možnost připravovat se pod dohledem vyučujících na klauzurní práce z občanského a obchodního práva.

V průběhu tří dnů se studenti seznámí s nejčastějšími úskalími a chybami při řešení klauzurních prací. K dispozici bývá i možnost napsání cvičné klauzury a její následná konzultace s přednášejícím. 

Kurzy v minulých letech vedl JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. z katedry obchodního práva a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. z katedry práva občanského. 

Kapacita na tuto akci bývá omezená a účast bývá zpoplatněna částkou 350,- Kč.

Vzorový rozvrh z minulých let

pátek 5. 10. 2018 – obchodní právo

– 17:00 – 18:00: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. – informace k úspěšnému složení KLP z obchodního práva

– 18:00 – 20:00: cvičná KLP z obchodního práva

 

sobota 6. 10. 2018 – občanské právo

– 10:00 – 13:00: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – příprava na KLP z občanského práva (OPH)

– pauza na oběd

– 14:00 – 17:00: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. – příprava na KLP z občanského práva (OPP)

 

neděle 7. 10. 2018 – obchodní právo

– 10:00 – 11:30: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. – oprava cvičné KLP z obchodního práva

– 13:00 – 15:00: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. – příprava na KLP z obchodního práva