Letní školy Common Law Society

Pokud byste měli zájem se nadále vzdělávat, a to i po ukončení letního semestru, má pro Vás Common Law Society řešení. V období od července do září se můžete zúčastnit některé z níže uvedených letních škol, na které zajisté načerpáte nové informace a zkušenosti od těch největších odborníků a osobností z dané oblasti.

Common Law Society Summer School: View from a Mountain

Letní škola zdravotnického práva

Letní škola sportovního práva

Předklauzurní příprava

Letní škola vězeňství