Komu vadí Mezinárodní trestní soud a jak se ho zbavit?

Detaily akce

  • Sobota | 25. 4. 2020
  • 16:00
  • Učebna č. 100 (Collegium Maximum) Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • 100Kapacita
  • Vanessa CioffiOrganizátoři

Je nám nesmírným potěšením přivítat opět po 5 letech na půdě Právnické fakulty tohoto významného hosta – JUDr. Roberta Fremra, který působil jako soudce Nejvyššího soudu i jako soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a nyní působí od roku 2012 jako soudce na Mezinárodním trestním soudu a od března minulého roku je jeho prvním místopředsedou.

Provokativní název přednášky odráží i částečně její obsah, neboť nám JUDr. Robert Fremr představí aktuální situaci na Mezinárodním trestním soudu a útoky, kterým nyní soud i jeho soudci čelí. Dále se také můžete těšit, že uslyšíte nejzajímavější případy a osobní zážitky za dobu jeho působení. Mimoto zjistíte, jak se náš český soudce z Nejvyššího soudu dostal k působení na Mezinárodním trestním tribunálu pro Rwandu a Mezinárodním trestním soudu. A pokud Vás už činnost Mezinárodního trestního soudu zajímá nebo Vás po této přednášce zaujme, tak se také dozvíte, jak se můžete ucházet o práci či o stáž na Mezinárodním trestním soudu.

Budeme se na Vás velmi těšit v pondělí 11. 11. 2019 od 16:00 v Collegiu Maximu (místnost 100) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Vaše Common Law Society

Událost na facebooku