V rámci studia a své přípravy můžete využít několika informačních zdrojů, které jsou poskytovány samotnou fakultou, jiným univerzitním orgánem, případně vašimi staršími spolužáky.

Z těch, které jsou poskytovány fakultou či jiným univerzitním orgánem patří mezi nejdůležitější následující:

http://prf.cuni.cz - Stránky fakulty (nejdůležitější informace naleznete pod záložkou „studium“)

http://is.cuni.cz/studium -Informační systém (anonymní přístup)

https://www.prf.cuni.cz/office-365-1404057131.html - Microsoft Office 365+ pro studenty zdarma

https://knihovna.prf.cuni.cz/e-zdroje/pravnicke-databaze - Zdarma přístup k právním informačním systémům

http://iforum.cuni.cz - Fórum Právnické fakulty

http://kam.cuni.cz/ - Univerzitní koleje, menzy (informace, ceníky a přihlášky)

https://is.cuni.cz/webapps/ - Podávání žádostí o stipendia na UK

Studijní materiály

V současné době existují na Facebooku ročníkové skupiny (k nalezení ve formátu: Právnická fakulta UK - rok nástupu XXXX), ve kterých se mezi spamem sem tam objeví i nové studentské materiály, aktualizace těch starých či jiné nápomocné informace. Doporučujeme se přidat nejen do té své, ale i do těch od studentů v ročnících nad vámi.

Mimo ročníkové skupiny existuje na Facebooku i skupina Volitelné předměty na PFUK, ve které lze většinou dohledat materiály na PVP/VP. Další užitečnou skupinou (hlavně pro letní semestr prvního ročníku) je skupina Římské právo na PF UK. Na obě zmíněné skupiny přikládáme odkazy níže.

https://www.facebook.com/groups/VPPFUK/

https://www.facebook.com/groups/rimskepravopripady/

 

Na dalších odkazech, uvedených níže, naleznete jak vypracované otázky na zkoušky, tak doplňující dokumenty k jednotlivým předmětům. Tyto materiály jsou ovšem vypracované studenty a nikdo tudíž nenese odpovědnost za případné chyby či jejich neaktuálnost.

https://www.dropbox.com/sh/bgwpstd7cbswa7q/AABwzASkQroOZxVcJNUj59s9a?dl=0&fbclid=IwAR1O2KcqS5xQEL4rYU1rA2xqI7SjLXApPi6-TrJlfQlqFQjpWOLyYod9spI - Složka, kterou budete při hledání materiálu pravděpodobně používat nejčastěji. Materiály v ní jsou často aktualizovány a jedná se tudíž o jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů.

http://www.ius-wiki.eu - Zde naleznete otázky vypracované studenty ve formě wikipedie, lze je také následně stáhnout v různých formátech.

http://vakobobri.horky.net/ - Spíše zastaralý zdroj, ale kromě materiálů tam naleznete informace jak k předmětům, tak k vyučujícím.

Četba, zajímavosti, články                                                                              

Pokud rádi čtete články s právní tématikou, následující odkazy vás mohou zajímat.

http://jinepravo.blogspot.cz - Český právnický blog psaný opravdovými špičkami na poli právní vědy

http://www.wintr.cz - Web pana docenta Jana Wintra

https://www.epravo.cz - Právní web plný legislativních novinek a užitečných článků