Prváci,

milí noví spolužáci,

v první řadě bychom Vám chtěli pogratulovat k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a přivítat Vás tímto na naší fakultě!

A proto, že bychom Vám nástup na vysokou školu rádi pokud možno co nejvíce usnadnili, byla vytvořena tato rubrika, která má sloužit jako jakýsi „průvodce pro prváky“, a to nejen samotnou fakultou a studiem, ale i Prahou jako takovou. V následujících článcích se Vás pokusíme seznámit s těmi nejzákladnějšími informacemi, které Vám pomohou se na naší škole (a v Praze jako celku) alespoň lehce zorientovat. Mimo jiné se zde dozvíte informace ohledně ubytování či stravování, které jsou pro každého studenta ze začátku těmi stěžejními.

Na závěr bychom Vám za celé Common Law Society rádi popřáli hodně štěstí při studiu na Vaší nové alma mater.