Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků. CLS ve své činnosti navazuje na tradici studentských uskupení na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických a svým zaměřením je jako spolek velmi rozmanitý. Kromě angloamerického práva, tzv. common law, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva přináší přednášky zaměřené na právo kontinentální a na aktuální právní problematiku.

Cílem spolkové činnosti Common Law Society je doplňovat a obohacovat čas strávený na Právnické fakultě UK. Jeho hlavní snahou je stmelování fakultní komunity, a to nejen pořádáním formálních akademických akcí, seminářů a přednášek nad rámec běžné výuky, ale i organizací společenských akcí, které ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Mimo jiné se rovněž podílí na uskutečňování exkurzí na některé státní instituce, kde mezi již tradiční patří například exkurze do Vazební věznice Pankrác či na Ústavní soud.

Více informací o možnostech a způsobu získání členství a ve spolku se dozvíte zde.