Buddy Program je projekt spojující české a zahraniční studenty. Každý semestr na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy přijíždí noví studenti ze všech koutů světa a jazykových oblastí, kteří se chtějí seznámit s místními studenty, od kterých by mohli načerpat cenné rady a zkušenosti s životem v Čechách. Místním studentům naopak program poskytuje možnost si bez výdajů zlepšit cizí jazyky, rozšířit si obzory ohledně života a studia v zahraničí, a hlavně poznat nové kamarády.

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy funguje již od akademického roku 2005/2006. Nápad na jeho uskutečnění vznikl právě v našem spolku a je jednou z našich nejvýraznějších aktivit.

V rámci Buddy Programu přidělíme každému nově příchozímu zahraničnímu studentovi (Erasmákovi) jednoho domácího studenta (Buddíka).

Hlavním úkolem Buddyho je pomoci Erasmákovi se aklimatizovat v Praze. Jak všichni víme, zejména první dny a týdny pobytu v cizí zemi bývají docela náročné. S ohledem na tvé časové možnosti můžeš ukázat svému hostu dobré podniky, provést ho po Praze nebo pomoci s vyřízením předání a převzetí pokoje na koleji.

 

Mezi běžné činnosti Buddíka patří především:

   • navázání kontaktu s Erasmákem ještě před příjezdem
   • vyzvednutí Erasmáka na letišti či nádraží
   • pomoc s ubytováním, zejména s administrativními problémy na kolejích apod.
   • pomoc ve škole – ISIC, knihovna, menza…
   • poskytnutí základních informací týkajících se života v Praze (například o Lítačce, bankovnictví, mobilních operátorech…)
   • pomoc se začleněním do společenského života (doprovod na společenské události, například na naše seznamovací akce pro zahraniční studenty)
   • obecně pomoc při výskytu potíží

 

Co se týče časové náročnosti, rozsah účasti v Buddy Programu nejvíce záleží na tvých vlastních možnostech a zájmu. Buddy Program je čistě dobrovolnou aktivitou studentů, kteří jsou ochotní věnovat alespoň část svého volného času zahraničním studentům, kteří takovou pomoc potřebují. Účast v Buddy Programu přináší kromě zlepšení jazykových dovedností a navázání kontaktů třeba i užitečné informace, které lze využít při tvém vlastním odjezdu do zahraničí. V neposlední řadě je účast v Buddy Programu bonifikována při výběrovém řízení na Erasmus.

Nové Buddíky přiřazujeme vždy začátkem akademického roku. Naším cílem je vždy maximálně vyhovět požadavkům budoucích Buddíků, klademe důraz především na zemi původu a pohlaví. Nicméně nelze zaručit, že bude v našich silách splnit všechna přání. Limituje nás především země původu našich návštěvníků. Navštěvují nás studenti z celé EU, jejich počty se ale rok od roku liší. Vedle těchto pak i v rámci různých mezifakultních dohod přilétají také studenti z Austrálie, Nového Zélandu, USA nebo Japonska. Při výběru a přiřazování zohledňujeme tyto skutečnosti:

   • jazykové a jiné preference
   • časovou flexibilitu Buddíka (především v prvních týdnech semestru)
   • datum přihlášení do programu
   • zájem Buddíka
   • ročník studia Buddíka (upřednostněni jsou ti, kteří mají poslední šanci se během svého studia programu zúčastnit)

 

Rádi přivítáme i jakékoli další posily v našem organizačním týmu. Pokud chceš vedle zapojení do programu i pomoci s přípravou a organizací Buddy Programu, stačí nás jen kontaktovat na e-mailové adrese buddy@society.cz. Je to skvělá možnost, jak se realizovat, nabrat zkušenosti a získat spoustu zajímavých kontaktů na fakultě.

Přihlašování do Buddy Programu zahajujeme vždy na konci srpna a na konci ledna, a to zde na webu Common Law Society a na našich sociálních sítích!

S přihláškou neváhej, zájem o Buddy Program bývá velký.