Common Law Society pořádá v průběhu celého roku mnoho událostí a realizuje nesčetně projektů, jako jsou například na straně jedné akademické akce, mezi něž patří přednášky, panelové diskuze či kavárenské semináře, anebo na straně druhé společenské akce daleko neformálnějšího charakteru. Všechny níže zmíněné projekty jsou vedeny dobrovolníky z řad CLS, kteří je připravují bez nároku na honorář.

Akademické akce

Vedle přednášek významných osobností, které Common Law Society organizuje a zaštiťuje na příležitostné bázi, existuje několik stěžejních projektů. Více informací o níže vyjmenovaných akcích získáte kliknutím na jejich název.

Rosa Parks Memorial Lecture

Lord Slynn Memorial Lecture

Kavárenské semináře

Letní školy

Jazykové kurzy

Společenské akce

Více o společenských akcích, pořádaných Common Law Society, naleznete zde.